ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRENowe technologie w energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
21.03.2013r. 14:29

W artykule przedstawiono stan obecny i perspektywy rozwoju zintegrowanych układów gazowo-parowych typu IGCC oraz PFBC wykorzystywanych w elektroenergetyce. Przeprowadzona analiza SWOT potwierdziła duży potencjał tych rozwiązań zarówno z punktu widzenia energetyki jak i ochrony klimatu.
Autor: Dr inż. Elżbieta Moryń-Kucharczyk ("Energetyka" - nr 2/2013)
21.02.2013r. 11:35

W artykule przeprowadzono analizę efektywności ekonomicznej elektrowni IGCC. Badany układ składa się z generatora gazu, instalacji wychwytu i separacji CO2 oraz z układu gazowo-parowego. Dla wybranego układu IGGC zintegrowanego z instalacją CCS określono nakłady inwestycyjne. Wyznaczono podstawowe wskaźniki efektywności ekonomicznej. Obliczono graniczną cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz koszt emisji unikniętej. Analizowano wpływ zmiany sprawności układu oraz wskaźnika potrzeb własnych układu na koszt wytworzenia 1MWh energii elektrycznej. Również określono wpływ dyspozycyjności, wysokości nakładów inwestycyjnych, ceny paliwa na poszczególne składniki kosztowe oraz na wielkości makroekonomiczne.
Autor: Katarzyna Janusz-Szymańska ("Rynek Energii" - nr 5/2012)
25.10.2012r. 14:16

W artykule przedstawiono dwie alternatywne, w stosunku do tradycyjnego spalania węgla, metody wykorzystywania tego surowca. Są to upłynnianie i zgazowanie. Pierwsza z tych metod powstała już w latach dwudziestych ubiegłego wieku, lecz później, ze względu na dostępność taniej ropy naftowej, produkcja benzyny z węgla była nieopłacalna. Obecnie przy wysokich cenach ropy i niestabilnej sytuacji w krajach Bliskiego Wschodu coraz częściej wraca się do zaniechanej przez lata metody upłynniania węgla. Drugim sposobem wykorzystywania węgla jest jego zgazowanie.
Autor: Tadeusz Olkuski ("Rynek Energii" – nr 4/2012)
11.09.2012r. 15:10

W artykule zaprezentowano zagadnienie związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z gazu procesowego otrzymywanego w procesie zgazowania biomasy. Przedstawiono podstawowe zalety wykorzystania technologii zgazowania biomasy w układach kogeneracyjnych. Scharakteryzowano instalację badawczą o mocy cieplnej ok. 60 kW służącą do wytwarzania energii elektrycznej z biomasy, którą opracowano w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.
Autorzy: Aleksander Sobolewski, Tomasz Iluk ("Rynek Energii" - nr 3/2012)
30.08.2012r. 13:46

W artykule poruszono aspekt obowiązujących i przyszłościowych przepisów w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, skuteczności odsiarczania dla obiektów energetycznego spalania oraz wymogów jakości spalin przy separacji CO2 ze spalin. Badania miały dać odpowiedź, czy stosowanie kwasu cytrynowego jako dodatku do zawiesiny absorbera będzie można w przyszłości wykorzystywać do obniżania poziomów emisji SO2 przy równoczesnym podwyższeniu skuteczności odsiarczania.
Autorzy: mgr inż. Tadeusz Fulczyk, inż. Eugeniusz Głowacki, mgr inż. Janusz Zdeb, inż. Leszek Wojdanowicz, mgr. Adam Kozera ("Energetyka" - nr 5/2012)
03.04.2012r. 13:06

Nanomateriały mają odmienne właściwości fizyczne i chemiczne w porównaniu z tradycyjnymi materiałami.
Autor: dr inż. Izabela Okońska, prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań ("Czysta Energia" - nr 3/2012)
15.03.2012r. 15:39

Aby zrozumieć japońską politykę energetyczną, trzeba się cofnąć do początków lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy pojawił się pierwszy kryzys naftowy. Zastał on japońską gospodarkę, a w szczególności japońską energetykę w 1973 roku aż w 71 procentach uzależnioną od ropy naftowej.
("Energia Gigawat" - nr 3/2012)
31.01.2012r. 15:12

dr Przemysław Zaleski
Szeroko pojęte nowoczesne technologie informatyczne w elektroenergetyce, zawierające się w obszarze sieci inteligentnych, mają duży potencjał do optymalizacji wykorzystania aktywów energetycznych. Inteligentne zarządzanie pracą systemu elektroenergetycznego wpłynie na wzrost zapotrzebowania na moc poza szczytem oraz zredukuje obciążenia szczytowe, wygładzając tym samym dobową krzywą zapotrzebowania na moc.
Krzysztof Hajdrowski ("Nowa Energia" - 4/2011)
27.12.2011r. 14:09

Stale zwiększający się popyt na energię elektryczną wymusza na ogólnoświatowym sektorze elektroenergetycznym poszukiwanie nowych, wydajnych, bezpiecznych dla środowiska i oszczędnych rozwiązań również w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Naprzeciw tego typu wymaganiom wychodzi nanotechnologia z pomysłami oraz możliwościami, które w przyszłości mogą zaowocować nowymi rozwiązaniami praktycznymi.
Autor: Krzysztof Hajdrowski - Enea Operator Sp. z o.o. ("Energia Elektryczna" - październik 2011)
23.12.2011r. 14:37

Przez ostatnie stulecie wynalazek Edisona był najbardziej popularnym źródłem światła używanym przez człowieka. Czy nadchodzi kres jego użytkowania? W ostatnim czasie w wielu krajach na całym świecie toczy się debata na temat konieczności zastąpienia tradycyjnej żarówki energooszczędnymi źródłami światła.
Autor: Piotr Tomczyk
("Energetyka Cieplna i Zawodowa" - 10/2011)cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE