ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRENowe technologie w energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
18.02.2014r. 14:28

W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze parametry techniczne i ekonomiczne łańcucha CCS w podziale na podprocesy: wychwytu, transportu i składowania, na podstawie publikacji opracowanych przez European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP).
Autorzy: Bolesław Jankowski, Sławomir Witkowski) - Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. ("Energetyka" – nr 1/2014)
13.02.2014r. 14:06

Od dawna popioły i żużle z elektrowni węglowych są cennym surowcem do celów budowlanych oraz produkcji rozmaitych materiałów. Dla przykładu w USA ze 131 mln ton tych odpadów elektrownianych wykorzystano 43% (dane z 2008 r.) i odsetek ten stale wzrasta.
Na podstawie D. Mayfield, A. Lewis “Coal Ash Recycling: A Rare Opportunity”, Waste Management World 5/2013 przygotował Piotr Olszowiec (“Energia Gigawat” – nr 12/2013)
29.01.2014r. 14:54

Utrzymujący się jeszcze współcześnie podział na paliwa wykorzystywane w transporcie oraz energetyce cieplnej i elektroenergetyce przestaje z wolna obowiązywać. W pierwszym przypadku, wyjąwszy komunikację lotniczą i częściowo morską, wyraźnie zaznaczył się wzrost popularności energii elektrycznej, którą coraz częściej wykorzystuje się w jednostkach napędowych. Powoli staje się ona też dominująca w ciepłownictwie. Nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej bądź ekonomicznej, które mogłyby w przyszłości pozbawić ją tego prymatu.
Autor: Piotr Kwiatkiewicz ("Energia Gigawat" - nr 12/2013)
23.01.2014r. 14:11

Jest rzeczą zadziwiającą i wprost niepojętą, dlaczego świat, a w zasadzie światła Unia Europejska nad zupełnie nieznaną i pochodzącą z pogranicza naukowej fantastyki technologią wychwytywania dwutlenku węgla i jego późniejszego podziemnego składowania, przeszedł do porządku dziennego, akceptując ją w sposób wręcz bezkrytyczny. Odrzuca natomiast energetykę jądrową, choć w przyszłym roku minie dokładnie 60 lat od uruchomienia w znajdującym się 100 km od Moskwy Obnińsku - pierwszej na świecie cywilnej elektrowni jądrowej.
Autor: Jacek Balcewicz ("Energia Gigawat" – 12/2013)
20.01.2014r. 15:36

Akumulatory samochodowe winny charakteryzować się następującymi właściwościami: możliwie krótkim czasem ładowania, umożliwiać dalekie przebiegi pojazdom, posiadać długą żywotność i być dogodnymi w ich bieżącej obsłudze. To, że winne być możliwie niewielkich wymiarów, lekkimi i nie wywoływać pożarów przy małych kolizjach drogowych, uznaje się powszechnie za oczywiste.
Autor: Włodzimierz Kotowski, Eduard Konopka ("Energia Gigawat" - 11/2013)
02.08.2013r. 14:57

Chemia przeżywa prawdziwy rozkwit w obecnej erze informacji i technologii. Odgrywa kluczową rolę w poszukiwaniu nowych sposobów oszczędzania energii oraz jej wydajnego pozyskiwania i magazynowania.
Autor: Andrzej Hołdys - publicysta „Wiedzy i Życia" ("Polska Energia" - nr 7/2013)
24.05.2013r. 13:48

Na świecie jest obecnie ok. 5 mln drobnych urządzeń elektronicznych zasilanych bezprzewodowo. Za dwa lata będzie ich już 100 mln
Autor: Andrzej Hołdys ("Polska Energia" - nr 4/2013)
21.03.2013r. 14:29

W artykule przedstawiono stan obecny i perspektywy rozwoju zintegrowanych układów gazowo-parowych typu IGCC oraz PFBC wykorzystywanych w elektroenergetyce. Przeprowadzona analiza SWOT potwierdziła duży potencjał tych rozwiązań zarówno z punktu widzenia energetyki jak i ochrony klimatu.
Autor: Dr inż. Elżbieta Moryń-Kucharczyk ("Energetyka" - nr 2/2013)
21.02.2013r. 11:35

W artykule przeprowadzono analizę efektywności ekonomicznej elektrowni IGCC. Badany układ składa się z generatora gazu, instalacji wychwytu i separacji CO2 oraz z układu gazowo-parowego. Dla wybranego układu IGGC zintegrowanego z instalacją CCS określono nakłady inwestycyjne. Wyznaczono podstawowe wskaźniki efektywności ekonomicznej. Obliczono graniczną cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz koszt emisji unikniętej. Analizowano wpływ zmiany sprawności układu oraz wskaźnika potrzeb własnych układu na koszt wytworzenia 1MWh energii elektrycznej. Również określono wpływ dyspozycyjności, wysokości nakładów inwestycyjnych, ceny paliwa na poszczególne składniki kosztowe oraz na wielkości makroekonomiczne.
Autor: Katarzyna Janusz-Szymańska ("Rynek Energii" - nr 5/2012)
25.10.2012r. 14:16

W artykule przedstawiono dwie alternatywne, w stosunku do tradycyjnego spalania węgla, metody wykorzystywania tego surowca. Są to upłynnianie i zgazowanie. Pierwsza z tych metod powstała już w latach dwudziestych ubiegłego wieku, lecz później, ze względu na dostępność taniej ropy naftowej, produkcja benzyny z węgla była nieopłacalna. Obecnie przy wysokich cenach ropy i niestabilnej sytuacji w krajach Bliskiego Wschodu coraz częściej wraca się do zaniechanej przez lata metody upłynniania węgla. Drugim sposobem wykorzystywania węgla jest jego zgazowanie.
Autor: Tadeusz Olkuski ("Rynek Energii" – nr 4/2012)cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE