ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRENowe technologie w energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
17.03.2014r. 14:18

Badania możliwości zastosowania technologii spalania tlenowego w energetyce prowadzone są od lat 90-tych ubiegłego stulecia. W Europie największe osiągnięcia w tej dziedzinie ma Vatennfall, który zbudował instalację pilotażową kotła pyłowego o mocy 30 MW w elektrowni SchwarzePumpe, oraz CIUDEN z podobną instalacją pilotażową w technologii CFB o mocy 30 MW, zlokalizowaną w Cubillos de Silfl.
Autorzy: dr inż. Tomasz Golec, dr inż. Bartosz Świątkowski, mgr inż. Ewa Luśnia – Instytut Energetyki ("Energetyka" - styczeń 2014)
04.03.2014r. 14:13

Przeprowadzone analizy wskazują, iż właściwie zintegrowany cieplnie układ μ-CHP pokrywa zapotrzebowanie domu jednorodzinnego na energię elektryczną oraz ciepłą wodę użytkową. Prace w kierunku rozwoju wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych z ogniwami SOFC prowadzone są również w Instytucie Energetyki. Działania w tym zakresie skoncentrowane są na optymalizacji osiągów wybranych elementów konstrukcyjnych układu μ-CHP/SOFC, badaniach symulacyjnych i eksperymentalnych oraz współudziale w instalacjach demonstracyjnych.
Autorzy: Janusz Jewulski, Jakub Kupecki, Marcin Błesznowski ("Instal" - nr 1/2014)
19.02.2014r. 14:03

W prowadzonych obecnie i realizowanych w Polsce przetargach na bloki dużej mocy potencjalni Dostawcy muszą spełnić wymogi związane zapewnieniem miejsce dla zabudowy instalacji CCS. Uwzględniając przyszłościową zabudowę instalacji CCS, główne urządzenia "wyspy kotłowej", tj. kocioł, elektrofiltr i IOS, muszą zagwarantować osiągnięcie niskich emisji NOx, SO2 i pyłu. Kanały spalin za IOS powinny być przygotowane do podłączenia z instalacją CCS.
Autorzy: Krzysztof Burek , Wiesław Zabłocki - RAFAKO SA ("Energetyka" - nr 1/2014)
18.02.2014r. 14:28

W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze parametry techniczne i ekonomiczne łańcucha CCS w podziale na podprocesy: wychwytu, transportu i składowania, na podstawie publikacji opracowanych przez European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP).
Autorzy: Bolesław Jankowski, Sławomir Witkowski) - Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. ("Energetyka" – nr 1/2014)
13.02.2014r. 14:06

Od dawna popioły i żużle z elektrowni węglowych są cennym surowcem do celów budowlanych oraz produkcji rozmaitych materiałów. Dla przykładu w USA ze 131 mln ton tych odpadów elektrownianych wykorzystano 43% (dane z 2008 r.) i odsetek ten stale wzrasta.
Na podstawie D. Mayfield, A. Lewis “Coal Ash Recycling: A Rare Opportunity”, Waste Management World 5/2013 przygotował Piotr Olszowiec (“Energia Gigawat” – nr 12/2013)
29.01.2014r. 14:54

Utrzymujący się jeszcze współcześnie podział na paliwa wykorzystywane w transporcie oraz energetyce cieplnej i elektroenergetyce przestaje z wolna obowiązywać. W pierwszym przypadku, wyjąwszy komunikację lotniczą i częściowo morską, wyraźnie zaznaczył się wzrost popularności energii elektrycznej, którą coraz częściej wykorzystuje się w jednostkach napędowych. Powoli staje się ona też dominująca w ciepłownictwie. Nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej bądź ekonomicznej, które mogłyby w przyszłości pozbawić ją tego prymatu.
Autor: Piotr Kwiatkiewicz ("Energia Gigawat" - nr 12/2013)
23.01.2014r. 14:11

Jest rzeczą zadziwiającą i wprost niepojętą, dlaczego świat, a w zasadzie światła Unia Europejska nad zupełnie nieznaną i pochodzącą z pogranicza naukowej fantastyki technologią wychwytywania dwutlenku węgla i jego późniejszego podziemnego składowania, przeszedł do porządku dziennego, akceptując ją w sposób wręcz bezkrytyczny. Odrzuca natomiast energetykę jądrową, choć w przyszłym roku minie dokładnie 60 lat od uruchomienia w znajdującym się 100 km od Moskwy Obnińsku - pierwszej na świecie cywilnej elektrowni jądrowej.
Autor: Jacek Balcewicz ("Energia Gigawat" – 12/2013)
20.01.2014r. 15:36

Akumulatory samochodowe winny charakteryzować się następującymi właściwościami: możliwie krótkim czasem ładowania, umożliwiać dalekie przebiegi pojazdom, posiadać długą żywotność i być dogodnymi w ich bieżącej obsłudze. To, że winne być możliwie niewielkich wymiarów, lekkimi i nie wywoływać pożarów przy małych kolizjach drogowych, uznaje się powszechnie za oczywiste.
Autor: Włodzimierz Kotowski, Eduard Konopka ("Energia Gigawat" - 11/2013)
02.08.2013r. 14:57

Chemia przeżywa prawdziwy rozkwit w obecnej erze informacji i technologii. Odgrywa kluczową rolę w poszukiwaniu nowych sposobów oszczędzania energii oraz jej wydajnego pozyskiwania i magazynowania.
Autor: Andrzej Hołdys - publicysta „Wiedzy i Życia" ("Polska Energia" - nr 7/2013)
24.05.2013r. 13:48

Na świecie jest obecnie ok. 5 mln drobnych urządzeń elektronicznych zasilanych bezprzewodowo. Za dwa lata będzie ich już 100 mln
Autor: Andrzej Hołdys ("Polska Energia" - nr 4/2013)cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE